Zespół doradczy Polskiej Akademii Nauk ds. COVID-19 przygotował propozycję wytycznych podczas powrotu do szkół. Są to: obowiązek noszenia maseczek w szkołach, oddelegowanie nauczycieli do konkretnych klas, podział uczniów na grupy, które nie mają ze sobą kontaktu oraz wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcję.

Naukowcy biorą pod uwagę trzy scenariusze rozwoju epidemii. Zależą od współczynnika reprodukcji R0 – czyli jaka jest zaraźliwość, a dokładnie ile osób może zarazić jedna zakażona osoba. Dobry wskaźnik ma wartość do 1,1, umiarkowany między 1,1 a 1,7 i zły powyżej 1,7. Szacuje się, że R0 zwiększył wartość do poziomu wokół 1.3 w ostatnim czasie.

Według naukowców, w scenariuszu dobrym i optymistycznym (Ro poniżej 1,1) powinien być wprowadzony powszechnie obowiązek noszenia maseczek w szkołach dla personelu i przynajmniej starszych dzieci. W scenariuszu umiarkowanym do tego zalecenia powinno dojść: zwiększenie dystansu między ławkami uczniów, wydzielenie grup uczniów, którzy mogą kontaktować się ze sobą, ale nie pomiędzy grupami, oddelegowanie nauczycieli do konkretnych klas (brak transmisji rozszerzonej przy zakażeniu nauczyciela), ograniczenie poruszania się uczniów w przestrzeni wspólnej (np. asynchroniczne przerwy), wietrzenie pomieszczeń w ciągu dnia, dezynfekcja ławek, klamek oraz przedmiotów wspólnych po zajęciach.

Jak informuje redakcja Rzeczpospolitej wykrycie w szkole przypadku COVID-19 powinno skutkować wszczęciem opracowanej z góry procedury sanitarnej. Oznacza to również nauczanie zdalne.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę