Z badań przeprowadzonych przez bank ING wynika, że obecnie w Niemczech prawie jedna trzecia gospodarstw domowych żyje z dnia na dzień.

Sondaż przeprowadzono na grupie tysiąca osób. Wykazał on, że blisko 29 procent naszych zachodnich sąsiadów nie posiada żadnych oszczędności. Z tego względu każda utrata regularnych dochodów jest dla nich równoznaczna z bardzo trudną sytuacją życiową i materialną. Według danych ING w większości 13 państw europejskich, które również zostały objęte sondażem, odsetek ten jest znacznie niższy.

Jednocześnie prawie połowa Niemców posiada oszczędności wyższe niż ich trzy miesięczne pensje. ING ocenia, że po dodaniu do nich osób, które nie podały ankieterom żadnych danych na temat własnych oszczędności, odsetek ten powiększy się do około 59 procent.

W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w grudniu 2019 roku za naszą zachodnią granicą liczba gospodarstw domowych pozbawionych jakichkolwiek oszczędności spadła z 31 proc. do 29 procent.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę