Z nowego Rocznika statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce za 2018 rok, spada ilość udzielanych sakramentów. Księża uspokajają jednak, że wynika to głównie z tendencji demograficznych.

Z badań wynika, że w niedzielnych mszach świętych regularnie bierze udział 8,3 proc. Polaków, zaś 17,3 proc. przystępuje do sakramentu komunii świętej. Porównując te dane z poprzednimi latami można zauważyć, że praktyki religijne Polaków są na stałym poziomie, a ostatnie lata były czasem stabilizacji. Podobnie rzecz się ma z ilością księży. W 2018 roku na terenie Polski było 10 356 parafii katolickich, w których posługę świadczyło ponad 20,5 tys. księży. Łączna liczba kapłanów wynosiła blisko 25 tys. Liczba księży, która w poprzednich latach rosła, już się ustabilizowała.

Z roku na rok można natomiast obserwować tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę udzielanych sakramentów, co wynika głównie z demografii. W 2018 roku sakramentu chrztu udzielono ponad 386 tys. osób, do pierwszej komunii świętej przystąpiło ponad 400 tys. osób, zaś do bierzmowania – niemal 300 tys. Sakrament małżeństwa został udzielony 133 tys. par. Jeśli chodzi o uczestniczące w lekcjach religii dzieci, to okazuje się, że bierze w nich udział 88 proc. młodych ludzi. Odsetek dzieci uczestniczących w lekcjach religii zależy jednak od typu szkoły – im starsza młodzież, tym rzadziej uczęszcza na lekcje religii.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę

Autor tekstu: ShareInfo.pl

Wydawca strony ShareInfo.pl | Kategoria ogólna