Z badań CBOS dotyczących religijności Polaków w ciągu ostatnich 20 lat wynika, że w naszym kraju systematycznie wzrasta procent osób niewierzących.

Według CBOS w ostatnich latach zauważalne jest stałe zmniejszanie się osób, które identyfikują się jako głęboko wierzące. „Do roku 2005 utrzymywał się on na poziomie 96 proc., a od dziesięciu lat bardzo powoli, ale systematycznie spada. W roku 2020 jest najniższy, odkąd monitorujemy tę kwestię, i wynosi 91 proc.”, stwierdza ośrodek w raporcie.

CBOS podkreśla, że odsetek osób głęboko wierzących od 2011 roku jest stabilny i wynosi 8 proc. Równocześnie zwiększa się ilość osób, które zaliczają się do raczej lub całkowicie niewierzących. O ile w 2007 roku wynosił on 4 proc., to obecnie jest to już dwa razy więcej. Zmniejsza się również procent osób odbywających regularne praktyki religijne. W latach 1997–2007 wynosił on 57 proc. lub 58 proc. Od 2018 roku jest to już 47 proc.

Jak informuje CBOS, znacznie zwiększył się odsetek osób niepraktykujących. Do 2009 roku wynosił on 9 proc. lub 10 proc. Teraz jest to już 15 proc.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę

Autor tekstu: Zuzanna Stańczyk

Redaktorka strony ShareInfo.pl | Kategorie tekstów: Polityka, Wiadomości, Zdrowie, Świat