W piątek węgierskie partie opozycyjne ogłosiły wspólne wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przyjętej przez parlament w grudniu 2018 roku ustawy powołującej sądy administracyjne. O inicjatywie poinformowała w specjalnym komunikacie partia Jobbik.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego podpisały – co jest ewenementem na węgierskiej scenie politycznej, gdyż do tej pory partie sprzeciwiające się polityce premiera Viktora Orbana były skłócone i rozproszone – wszystkie najważniejsze partie węgierskiej opozycji, niezależnie od ich sympatii ideologicznych. Wśród sygnatariuszy są np. prawicowy Jobbik, Węgierska Partia Socjalistyczna, Koalicja Demokratyczna byłego premiera Ferenca Gyurcsanya, proekologiczna partia Polityka Może Być Inna, jak również liberalna partia Momentum.

Sygnatariusze wniosku do Trybunału Konstytucyjnego uważają, że w wyniku wejścia w życie ustawy wprowadzającej sądy administracyjne zostałaby złamana zasada trójpodziału władzy. Dlatego wnioskują o stwierdzenie niezgodności z konstytucją niektórych zapisów ustawy i – w rezultacie – o ich unieważnienie.

Zgodnie z przyjętą 12 grudnia ustawą od stycznia 2020 roku sądami administracyjnymi będzie zarządzać ministerstwo sprawiedliwości. Szef tego resortu, Laszlo Trocsanyi, będzie nadzorował budżety nowych sądów i decydował o mianowaniu sędziów.

Rząd Orbana nie zgadza się z opozycją i twierdzi, że zadaniem sądów będzie chronienie obywateli przed przekraczaniem kompetencji przez władzę wykonawczą. Gwarantować też będą równowagę między wolnością jednostki a interesem publicznym.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę