Firma, która wskazująca siedzibę w coraz bardziej popularnym tzw. wirtualnym biurze, naraża się na odmowę rejestracji jako podatnik VAT. Ubiegłoroczny wyrok NSA wskazuje, że skarga kasacyjna z takiego tytułu nie zasługuje na uwzględnienie. Z kolei resort finansów przekonuje, że w obecnych przepisach podatkowych nie występuje opisywane pojęcie.

Specjaliści zgadzają się z rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale wskazują również na konieczność zmian w prawie. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert dotyczących wirtualnych biur, zaś zakres świadczonych usług obejmuje nie tylko udostępnianie samego adresu lub skrzynki pocztowej, ale też np. sal konferencyjnych. Dlatego też eksperci postulują, by wirtualne biura znalazły się w ustawie.

Odmowa rejestracji podatnika dla celów podatku od towarów i usług oraz podatku VAT-UE była decyzją dotyczącą jednej ze spółek, która wskazała jako siedzibę tzw. wirtualne biuro. Sprawa ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który pod koniec 2019 roku postanowił, że skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie. Należy podkreślić, że wskazanie biura wirtualnego jako siedziby nie jest przesłanką do odmowy rejestracji podatnika VAT. Natomiast, fakt rejestracji podatnika pod tzw. adresem wirtualnym, jest jednym z czynników podwyższonego ryzyka i jest istotne np. z uwagi na przyszłe działania kontrolne.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę