Andrzej Głaz z PiS, wójt gminy Tuszów Narodowy na Podkarpaciu, w petycji do Senatu zażądał dokonania zmian w konstytucji. Mają one polegać na usunięciu preambuły i zastąpienia jej Dekalogiem, który określił jako „filar Narodu Polskiego”. O inicjatywie samorządowca poinformowała „Rzeczpospolita”. Petycja zgodnie z regulaminem zostanie rozpatrzona przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Głaz stwierdza w uzasadnieniu wniosku, że „Dekalog to fundament życia jednostek, społeczeństw i narodów, jego przykazania chronią człowieka przez niszczącą siłą egoizmu, nienawiści i fałszu. (…) Istotne jest więc, aby w tych czasach stanowił on podstawę praw i działań każdego z nas”.

O wójcie z Tuszowa Narodowego stało się po raz pierwszy głośno w czerwcu, gdy z jego inicjatywy tablice z Dekalogiem zawisły na ścianach każdej z pięciu szkół w tej gminie. Głaz mówił wówczas, ze jest to jego „reakcja na to wszystko zło, które się dzieje na Zachodzie”.

Po tym jak sprawą zainteresowała się Fundacja Wolność od Religii, która zwróciła się do wójta o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej m.in. kosztów tablic, ten w odpowiedzi wystąpił do jej założycieli o podanie narodowości i pochodzenia etnicznego. „Według mnie dla tych, którzy odnoszą się z szatańską nienawiścią do Przykazań Bożych, nie powinno być miejsca na polskiej ziemi, uświęconej krwią Jej synów w obronie wartości chrześcijańskich i Ojczyzny”, napisał Głaz do fundacji.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!