Aby najbiedniejsze rodziny, którym przysługuje 500+ na dziecko, mogły korzystać ze świadczenia, próg dochodowy musiałby wynosić 972 zł. Pensja minimalna wzrasta, wynagrodzenia rosną, czy próg, aby otrzymywać świadczenie 500+ także wzrośnie?

Podwyżka minimalnej wypłaty uderzy w mniej zamożne rodziny, które otrzymają około 100 złotych podwyżki wypłaty, ale tym samym stracą prawo do pobierania 500 złotych na dziecko. Czy program 500+ zostanie zmieniony?

Elżbieta Rafalska – minister pracy, rodziny i polityki społecznej – stwierdza, że kiedyś takie zmiany powinny nadejść. Teraz natomiast jeszcze nic nie jest planowane. Doprowadzi to do tego, że kolejne rodziny nie będą mogły ubiegać się o świadczenie 500+. Minister deklaruje jednak, że podniesienie świadczenia nie wpłynie na pobieranie 500 zł na dziecko, w tym ani w przyszłym roku.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę