Za co zapłacimy więcej w 2021 roku? Przedsiębiorcy załamani!

REKLAMA

Rząd planuje zmiany a wraz z nimi podwyżki, między innymi płacy minimalnej, wypłat odszkodowań, odprawy oraz Małego ZUS-u Plus! Przedsiębiorcy już teraz mają wiele problemów. Okazuje się, że będzie jeszcze gorzej!

Rządowe plany nie napawają optymizmem polskich przedsiębiorców. Pensja minimalna w 2021 roku ma wynieść 2,8 tys. zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż teraz. W górę pójdą także zobowiązania oraz świadczenia powiązane z płacą minimalną. Taka propozycja padła od rządu w ubiegłym tygodniu.

REKLAMA

Propozycja rządu nie jest jeszcze wiążąca. Jak informuje redakcja gazety.pl next kwota będzie negocjowana ze związkowcami oraz pracodawcami. Na razie została zaakceptowana m.in. przez NSZZ „Solidarność” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jaki będzie skutek podwyżki płacy minimalnej? Wyliczeń dokonała redakcja Gazety Prawnej: do poziomu 2,8 tys. zł wzrośnie m.in. minimalna wartość odszkodowania z tytułu mobbingu w pracy, minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój nie z winy pracownika, ale także minimalna podstawa składki emerytalno-rentowej dla osób znajdujących się na urlopie wychowawczym. Wyższe będą również odprawy. Przy zwolnieniach grupowych bądź zwolnieniu indywidualnym pracownik będzie mógł otrzymać teraz maksymalnie 42 tys. zł odprawy lub 28 tys. zł, jeśli zwolnienie nastąpi w okresie epidemii.

Mali przedsiębiorcy, których nie stać nawet na zatrudnienie pracownika, będę więcej płacić ZUS-u. Do 840 zł wzrośnie minimalna podstawa wymiaru składek dla osób korzystających z Małego ZUS-u Plus.

REKLAMA