Późnym sobotnim wieczorem w Katowicach zakończył się Szczyt Klimatyczny ONZ, który trwał od 2 grudnia. Dopiero o godzinie 22:00 wszyscy uczestnicy przyjęli dokument końcowy, czyli Pakiet Katowicki, który był głównym powodem debat i rozmów.

Pakiet Katowicki, zawierający wszystkie ustalenia i podsumowania został opublikowany dopiero w sobotę wieczorem, a następnie zaprezentowano go podczas sesji plenarnej COP24. Do ostatniej chwili trwały dywagacje, czy zostanie on wcielony w życie, bowiem każdy z uczestników miał jeszcze prawo wnieść swój sprzeciw. Ostatecznie do tego nie doszło, dzięki czemu dokument doczekał się swojej finalnej wersji.

Nowelizowany Pakiet Katowicki ma być swego rodzaju mapą drogową, odnoszącą się do realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 roku. Wówczas po raz pierwszy zawarto umowę na rzecz ochrony klimatu, wobec której kraje zobowiązały się przestrzegać i wyznaczać wiele zasad, które finalnie mają doprowadzić do poprawy klimatu i zatrzymania globalnego ocieplenia.

Sobotnie przesunięcia ostatniej sesji rozmów opóźniły się o około 10 godzin – początkowo miały wystartować przed południem, ale ostatecznie doszło do nich ok. godziny 21:30. Wszystko za sprawą przedstawicieli Brazylii i Turcji, którzy wyrażali swój sprzeciw wobec innych zapisów Pakietu. Pierwszy z nich żądał, aby kraj z Ameryki Południowej otrzymał korzystniejsze rozwiązania w międzynarodowym handlu emisjami gazów po 2020 roku, natomiast reprezentant Turcji chciał usunięcia swojego kraju z listy państw rozwiniętych i wpisania do tych rozwijających się. Ostatecznie nie zawarto porozumienia i cały ten rozdział został usunięty.

Szczyt Klimatyczny ONZ w Katowicach rozpoczął się 2 grudnia i zakończył się 15 grudnia. Udział w nim wzięli przedstawiciele prawie 200 krajów, natomiast przez całe niemal dwa tygodnie w wydarzeniu wzięło udział niemal 22 tysiące osób. Kolejny szczyt ma się odbyć w Chile.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!