ziobro
foto: https://twitter.com/MS_GOV_PL/status/1329524196284768270/photo/1

„Polska musi odrzucić unijny pakiet klimatyczny, wtedy rachunki za prąd spadną o 60 proc.” – oświadczył minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Według danych na grudzień 2021 roku, koszt polityki klimatycznej Unii Europejskiej stanowił około 59% ceny prądu w Polsce.

„Polska musi odrzucić unijny pakiet klimatyczny, wtedy rachunki za prąd spadną o 60 proc. Za szaleńczą politykę klimatyczną UE odpowiada Europejska Partia Ludowa, na czele której stoi Donald Tusk” – napisał Ziobro na Twitterze. Jak dodał: „Solidarna Polska jest za racjonalną ochroną klimatu. Pakietu ruiny nie chcemy!”.

Pod koniec grudnia roku minionego, minister sprawiedliwości oświadczył, że zamierza wystosować wniosek do władz swojej partii o podjęcie uchwały o wycofaniu się Polski z unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego.

„Jako lider Solidarnej Polski zamierzam po świętach wystąpić z wnioskiem do władz statutowych partii o podjęcie uchwały o wycofaniu się Polski z tego nieracjonalnego, przybierającego szalone rozmiary programu Unii Europejskiej” – pakietu klimatyczno-energetycznego – oświadczył wówczas Ziobro podczas konferencji prasowej.

Ziobro: „Dramatyczne pogorszenie sytuacji życiowej milionów obywateli”

„Jesteśmy za tym, aby szukać racjonalnych rozwiązań dotyczących ochrony klimatu, ale nie możemy zgodzić się na takie rozwiązania, które będą prowadzić do tak dramatycznej drożyzny, inflacji, zmian w obszarze gospodarczym, które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji życiowej milionów naszych współobywateli, dramatycznego pogorszenia sytuacji gospodarczej dziesiątków tysięcy polskich firm” – przekonywał Zbigniew Ziobro w grudniu.

9 grudnia 2021 roku Sejm przyjął uchwałę, która wezwała państwa europejskiego do zawieszenia unijnego systemu EU ETS. Jest to unijny system handlu uprawnieniami emisji CO2. Sejm wezwał również do reformy.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę