Jak wynika z szacunków Naczelnej Izby Lekarskiej, braki w Polsce sięgają 68 tysięcy lekarzy. Jeśli chodzi o ich liczbę na 1000 mieszkańców, jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie. Czwarte miejsce od końca w Unii Europejskiej zajmujemy z kolei, jeśli chodzi o wydatki na służbę zdrowia. Rząd chce zająć się tym tematem, poprawiając warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, a także zwiększyć liczbę w systemie ochrony zdrowia. Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu projekt nowelizacji ustawy.

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, znajdzie się wkrótce na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wprowadzone rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju polskich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Umożliwiono zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców) oraz przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce.

Szczegółowe rozwiązania zakładają szybką ścieżkę potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez lekarza i lekarza-dentystę (w przypadku kształcenia w Polsce). W praktyce oznacza to sprawne przystępowanie przez lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i lekarzy dentystów do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (na ostatnim roku studiów) oraz do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego (na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego).

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów legitymujących się dyplomem uzyskanym w krajach spoza UE (szczególnie obywateli polskich), przewidziano nową ścieżkę weryfikacji kwalifikacji zawodowych, czyli Lekarski Egzamin Weryfikacyjny lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny. Zaliczenie tych egzaminów będzie uprawniać wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych bez możliwości podejmowania aktywności naukowej i dydaktycznej. Ponadto wprowadzono możliwość zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów z tytułem specjalisty na czas określony tylko w danym podmiocie leczniczym. Chodzi o osoby, które zdobyły odpowiednie kwalifikacje w krajach trzecich (będzie to dotyczyć obywateli polskich i cudzoziemców).


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę