Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej jest prawdziwą rewolucją, która nakłada nowe obowiązki dla prawie pół tysiąca spółek publicznych notowanych na głównym parkiecie GPW.

Część z tych obowiązków już teraz emitenci mają obowiązek stosować, ale te najistotniejsze, czyli związane z wynagrodzeniami członków zarządów oraz rad nadzorczych muszą zostać poddane głosowaniu przez ich akcjonariuszy w terminie do 30 czerwca br. Do tego czasu spółki muszą opracować sformalizowane polityki wynagrodzeń. Będą one następnie zatwierdzane przez ich akcjonariuszy w bezpośrednich głosowaniach na walnych zgromadzeniach.

Kolejnym ważnym obowiązkiem ciążącym na spółkach, jest konieczność wdrożenia z końcem listopada 2019 r. specjalnych procedur zapewniających anonimowość pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości. Wprowadzone zmiany mają zapobiec nadużyciom i zapewnić większą przejrzystość działania spółek. Nowe obowiązki wynikają w dużej mierze z regulacji unijnych, czyli są efektem realizacji polityki wprowadzania tych samych zasad funkcjonowania rynków kapitałowych wśród państw członkowskich UE.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę