Znana będzie wysokość wynagrodzeń? Wielkie zmiany dla spółek

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej jest prawdziwą rewolucją, która nakłada nowe obowiązki dla prawie pół tysiąca spółek publicznych notowanych na głównym parkiecie GPW.

   

Część z tych obowiązków już teraz emitenci mają obowiązek stosować, ale te najistotniejsze, czyli związane z wynagrodzeniami członków zarządów oraz rad nadzorczych muszą zostać poddane głosowaniu przez ich akcjonariuszy w terminie do 30 czerwca br. Do tego czasu spółki muszą opracować sformalizowane polityki wynagrodzeń. Będą one następnie zatwierdzane przez ich akcjonariuszy w bezpośrednich głosowaniach na walnych zgromadzeniach.

Kolejnym ważnym obowiązkiem ciążącym na spółkach, jest konieczność wdrożenia z końcem listopada 2019 r. specjalnych procedur zapewniających anonimowość pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości. Wprowadzone zmiany mają zapobiec nadużyciom i zapewnić większą przejrzystość działania spółek. Nowe obowiązki wynikają w dużej mierze z regulacji unijnych, czyli są efektem realizacji polityki wprowadzania tych samych zasad funkcjonowania rynków kapitałowych wśród państw członkowskich UE.

   
     

Nie przegap najciekawszych artykułów!

OBSERWUJ ShareInfo.pl na Google News