Obecnie za najczęstszą przyczynę zgonów uważa się chorobę nowotworową, chorobę niedokrwienna serca i choroby naczyniowo-mózgowe oraz choroby układu oddechowego. Eksperci prognozują, że w 2030 roku jeszcze jeden czynnik może być poważnym zagrożeniem życia.

Specjaliści zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawili dane, z których wynika, że z powodu wypadków drogowych każdego roku ginie na świecie 1,3 mln ludzi, natomiast 20-50 mln doznaje obrażeń powodujących znaczną niepełnosprawność.

Według statystyk jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest zmęczenie i związane z nim zaburzenia snu. Udowodniono, że zmęczenie i niedobór snu są tak samo niebezpieczne dla kierowców, jak prowadzenie auta po spożyciu alkoholu.

Według przewidywań specjalistów w 2030 r. wypadki samochodowe będą czwartą przyczyną zgonów na świecie, które często będą powodowane właśnie zaburzeniami zdolnością prowadzenia pojazdu z powodu zmęczenia, przepracowania i braku snu kierowców.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę