Minister Spraw Zagranicznych Finlandii – Timo Soini, oświadczył stanowczo, że jego kraj nie zdecyduje się na dalsze przyjmowanie uchodźców z Włoch, jeśli inne kraje UE nie wywiążą się ze swoich wcześniejszych zobowiązań. Deklaracja ta padła na spotkaniu Ministrów Spraw Zagranicznych w Brukseli.

Polityk stwierdził wprost: „Wymagamy dotrzymania umów. Wyjściową kwotą jest 160 tys. osób i dla niej trzeba znaleźć rozwiązanie. Gdy to nastąpi, możemy rozważać kontynuację. Bez tego – nie.”.

Wcześniej Minister Spraw Wewnętrznych i premier Finlandii zadeklarowali, że kraj mógłby przyjąć dodatkową liczbę uchodźców, jeśli ich relokację uzgodniłyby wszystkie kraje wspólnoty.

Na poziomie Unii Europejskiej kwestie związane z rozwiązaniem kryzysu migracyjnego będą omawiane najprawdopodobniej jesienią.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę