Do Sejmu wpłynął projekt przygotowany przez PiS. Mówi on o rekompensacie w kwocie ponad miliarda złotych, którą dostaną media publiczne z tytułu niedostatecznych wpływów z abonamentu RTV.

PiS w projekcie argumentuje, że jest on bardzo potrzebny, ponieważ nie ma „adekwatnego, stabilnego, przewidywalnego i długofalowego publicznego finansowania mediów publicznych w Polsce”.

– Finansowanie mediów publicznych w Polsce od lat utrzymuje się na niedostatecznym poziomie. Poszerzanie kręgu osób zwolnionych z opłat abonamentowych i ułatwienie korzystania przez niektóre z tych osób ze zwolnień zasadniczo pogłębiło ten niedostatek i przyczyniło się do stanu systematycznego, kumulującego się niedofinansowania polskiej publicznej radiofonii i telewizji – takie uzasadnienie znajduje się w projekcie.

Twórcy projektu wykonali symulację na podstawie danych. Według nich rekompensata przyznana za każdy rok nią objęty nie może przekraczać 956 653 344 zł.

– Proponuje się jednak, aby rekompensata przyznana jednostkom publicznej radiofonii i telewizji na podstawie projektowanej ustawy z tytułu ubytków wpływów z opłat abonamentowych wynikających z ustawowych zwolnień od tych opłat w latach 2018 i 2019 wyniosła 1260 000 000 zł – jest napisane dalej w projekcie.

Według KRRiT na koniec 2017 r. spośród 6,7 mln zarejestrowanych abonentów (gospodarstw domowych) było 3,6 mln zwolnionych, na ok.13,6 mln ogółu gospodarstw domowych w Polsce.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę