Z sondażu CBOS przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia wynika, że 34 proc. Polaków popiera obecny rząd, 27 proc. deklaruje się jako jego przeciwnicy, a 34 proc. jest wobec niego obojętne. W ciągu miesiąca rząd odnotował spadek poparcia o 8 pkt. proc. i jest ono najmniejsze, odkąd premierem został Mateusz Morawiecki.

Jak podkreśla CBOS, do zdecydowanych zwolenników urzędującego gabinetu zalicza się obecnie 12 proc. ankietowanych, a 22 proc. respondentów to zwolennicy umiarkowani. Od listopada znacząco przybyło badanych deklarujących obojętność wobec rządu (z 29 proc. do 34 proc.) oraz – w mniejszym stopniu – jego przeciwników (z 24 proc. do 27 proc.).

Gabinet Mateusza Morawieckiego znacznie częściej popierają osoby w wieku powyżej 55 lat (43 proc. w grupie wiekowej 55–64 lata i 48 proc. w grupie powyżej 65 lat). Z kolei respondenci poniżej 35 roku życia na tle pozostałych wyróżniają się wysokim odsetkiem deklarujących obojętność wobec rządu (49 proc. w grupie wiekowej 18–24 lata i 44 proc. w grupie 23–34 lata).

Przeciwników rządu jest najwięcej w grupie badanych z wyższym wykształceniem (45 proc.), a najmniej wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (11 proc.).

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 29 listopada a 9 grudnia na próbie 1016 dorosłych mieszkańców Polski.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę