„Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem przekonany, że WOT będą godnie kontynuować tradycję cichociemnych, tradycję Armii Krajowej, tradycję Żołnierzy Niezłomnych”, napisał prezydent Andrzej Duda w specjalnym liście skierowanym do uczestników niedzielnej uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej we Włodawie.

W posłaniu odczytanym przez szefa BBN Pawła Solocha prezydent wyraził nadzieję, że „brygady obrony terytorialnej osiągną wkrótce pełną zdolność bojową i przyjmą własne sztandary”.

Zdaniem głowy państwa, „stale rosnąca liczba żołnierzy WOT jest świadectwem patriotyzmu młodych ludzi i ich gotowości, by służyć Polsce, by bronić jej granic, by włączać się zgodnie z misją obrony terytorialnej w akcję ratowniczą”.

Potwierdzeniem gotowości do służby dla ojczyzny jest w ocenie Andrzeja Dudy właśnie przysięga wojskowa, która stanowi „publiczne, a zarazem osobiste zobowiązanie każdego żołnierza; jest aktem włączenia się w szeregi żołnierzy Sił Zbrojnych RP”.

Wojska Obrony Terytorialnej zostały powołane z inicjatywy byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Formalnie działają od stycznia 2017 roku, a w zakres ich działań wchodzą między innymi zadania obronne we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi, dywersja oraz zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę