Liceum sportowe w Piacenzy jako pierwsza szkoła we Włoszech wprowadziła system całkowicie blokujący telefony komórkowe. Rodzice uczniów zostali poinformowani przez dyrekcję placówki, że ich dzieci nie będą mogły w ogóle – zarówno w czasie zajęć, jak i na przerwach – korzystać z komórek.

„Choć jesteśmy świadomi wielkiej przydatności telefonów komórkowych, uważamy, że korzystanie z nich staje się coraz bardziej przyczyną braku uwagi, zachowań aspołecznych i konfliktów tak w szkole, jak i w domu”, napisało kierownictwo liceum w liście do rodziców wysłanym jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Władze szkoły, uzasadniając swoją decyzję, podkreśliły, iż „badania pokazały, że telefony w klasach mogą mieć negatywny wpływ na wyniki uczniów”. „Wierzymy, że pozwoli to naszym uczniom być bardziej aktywnymi w klasie i przy odrabianiu lekcji – wykonując zadania, będą mniej uzależnieni od technologii, a także, że nie będą zamieszani w cyberprzemoc”, napisano do rodziców licealistów.

Telefony komórkowe w liceum w Piacenzy blokuje amerykański system uniemożliwiający użycie telefonii mobilnej. Uczniowie przed pierwszą lekcją wkładają swoje smartfony do specjalnych futerałów, a nauczyciel włącza blokadę. Zostaje ona zdjęta dopiero po zakończeniu zajęć.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę