Sporo zmian w szkołach od 1 września. Pojawią się godziny „czarnkowe”

Fot. Facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w życie wejdą istotne zmiany w placówkach oświatowych. Na liście przedmiotów pojawią się nowości, dojdą również godziny „czarnkowe”, a także zajęcia strzeleckie.

REKLAMA

Powoli dobiegają końca wakacje. Już 1 września uczniowie wrócą do szkół, co dla jednych oznacza kontynuację nauki na swoich poziomach, a dla niektórych ostatni rok przygotować do egzaminów maturalnych, mających wpływ na późniejszy wybór studiów.

Na liście nowości pojawi się między innymi nowy przedmiot, czyli historia i teraźniejszość. Od 1 września zostanie on wprowadzony w klasie I liceum ogólnokształcącego, a także w technikach i branżowych szkołach pierwszego stopnia.

REKLAMA

Dodatkowo uczeniowie będą przechodzić szkolenia strzeleckie, a jednocześnie trudniej będzie uzyskać zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego. „Super Express” zaznacza, że „aby zwolnienie zostało zaakceptowane przez nauczyciela, uczeń lub rodzic ucznia będzie musiał przedstawić zwolnienie semestralne albo dłuższe wydane przez lekarza specjalistę. Do tej pory, taki dokument mógł wystawić nawet lekarz rodzinny”.

Za nowość należy uznać też godziny „czarnkowe”. Czym jest to rozwiązanie? – Nauczyciele będą musieli przeznaczyć dodatkowy czas na obecność w szkole i konsultacje z uczniami bądź rodzicami. Pedagodzy zatrudnieni na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć spędzą w szkole o jedną godzinę tygodniowo więcej. Natomiast pedagodzy zatrudnieni w mniejszych wymiarze czasu przeznaczą na to godzinę, ale raz na dwa tygodnie – podkreśla „SE”.