Uważaj co zawieszasz na choince! Szkodliwe ozdoby świąteczne

REKLAMA

Według badań przeprowadzonych w ramach ogólnopolskiego projektu LIFE AskReach wynika, że w ozdobach świątecznych zawarte są duże ilości toksycznych substancji. Do badań wykorzystano 33 próbki świątecznych ozdób – 15 sztucznych choinek, 11 bombek oraz 7 lampek choinkowych.

Wyniki okazały się przerażające. W trzynastu produktach norma zawartości niebezpiecznych substancji była przekroczona. W dodatku cztery choinki i cztery zestawy lampek zawierały parafiny chlorowane w stężeniu powyżej 0,15%. Wniosek badań jest oczywisty – wszystkie te produkty nie powinny być sprzedawane.

REKLAMA

Substancje, które znajdują się m.in. w bombkach mogą mieć wpływ na zaburzenia gospodarki hormonalnej. Niektóre z nich zakwalifikowane są jako mające toksyczny wpływ na płodność. Inne substancje to te, które trwale utrzymują się w środowisku.

Autorzy badań liczą na to, że jeśli konsumenci zaczną pytać firmy o obecność chemii w produktach, podejście producentów ulegnie zmianie i doprowadzi to do stosowania nieszkodliwych substancji podczas produkcji.