Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem nowego podatku. Tym razem chodzi o tzw. exit tax. Jest to podatek od wyprowadzki zarobkowej. Informację potwierdził ostatnio Paweł Gruza, wiceminister finansów.

Jak wyjaśnił wiceminister, chodzić ma o przypadki utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które faktycznie zostały wypracowane w czasie, kiedy dany podatnik podlegał jurysdykcji tego państwa.

– Pragnę potwierdzić, iż w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy (…) przewidujący wdrożenie do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. exit tax tj. opodatkowania nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa – zapowiedział Paweł Gruza. – Podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem – dodał.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę