GIF podjęło decyzję o wstrzymaniu w obrocie na terenie całej Polski wszystkich leków z octanem uripsytalu. To leki stosowane w leczeniu mięśniaków macicy. Dlaczego? Istnieje obawa, że substancja może mieć niekorzystny wpływ na wątrobę.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał cztery decyzje, według których wstrzymano w obrocie na terenie całego kraju leki: Esmya, Uliprostal Acetate Gedeon Richter, Ulimyo, Ulipristal Alvogen.

Co je łączy? Wszystkie zawierają octan uliprystalu w dawce 5 mg. Stosuje się je w leczeniu objawów mięśniaków macicy. Zostały wycofane ponieważ istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby u pacjentek, które go stosują.

Jak informuje redakcja ZET u pacjentek stosujących lek Esmya już wcześniej zalecało się comiesięczne badanie czynności wątroby. GIF podjął decyzję o wycofaniu leków z obrotu, po tym jak doszło do przypadku ciężkiego uszkodzenia wątroby, w wyniku którego potrzebny był przeszczep wątroby.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę