Populacja Polski zmniejsza się. Nowe dane GUS
fot. Pixabay

Polska dosłownie wymiera – i to w zastraszającym tempie! Według najnowszych danych, w 2022 roku w Polsce ubyło 141 tys. ludzi. Jak poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej prezes GUS Dominik Rozkrut – ubytek populacyjny naszego kraju jest mniejszy, niż ten, który miał miejsce w 2021 roku, jednak wciąż nie wróciliśmy na tory sprzed pandemii.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej szef Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut przekazał do wiadomości publicznej, że w 2022 roku w Polsce żyło 37 mln 767 tys. ludzi. Jak podkreślił, trend zmniejszania się liczby ludności naszego kraju trwa od 2012 roku.

„Oznacza to, że liczba ludności zmniejszyła się o 141 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Spadek utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 r., a zwiększenie umieralności, spowodowane pandemią, wyraźnie spotęgowało negatywne tendencje demograficzne” – ocenił Rozkrut, cytowany przez „Super Express”.

Polska się wyludnia. Najmniej urodzeń od II wojny światowej

Szef GUS podkreślił przy tym, że duże zawirowania demograficzne nastąpiły po wybuchu pandemii. Zwrócił uwagę, że ubytek ludności Polski nie był tak dotkliwy, jak w roku poprzedzającym rok 2022. „Szacuje się, że na każde 10 tys. ludności w 2022 r. ubyło 37 osób, podczas gdy w roku 2021 było to 47 – przypominam, to była pandemia. Dla porównania, w ostatnim roku przed pandemią ubyło 7 osób” – powiedział prezes GUS. Wciąż jednak nie wróciliśmy do poziomów sprzed pandemii, tylko pogłębiając ujemny trend populacyjny, który rozpoczął się w Polsce w 2012 roku.

„W 2022 r. zanotowaliśmy najmniej urodzeń w okresie powojennym. Szacujemy, że liczba urodzeń wyniosła 305 tys., czyli o 27 tys. mniej niż w ubiegłym roku. Liczba zgonów wyniosła 448 tys. i również była niższa niż w poprzednim roku – o 72 tys.” – informował Rozkrut na konferencji prasowej w poniedziałek.

„Współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł minus 3,8 wobec minus 4,9 w poprzednim roku i 0,9 w 2019 r.” – dodał, po czym podkreślił, że od ostatniego spisu powszechnego w 2011 roku populacja Polski zmniejszyła się o 813 tys. 200 osób.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę