Rząd Morawieckiego skutecznie zwalcza w Polsce koronawirusa. Uważa tak…

REKLAMA

Jak wynika z najnowszego badania CBOS, Polacy pozytywnie oceniają skuteczność działań rządu Mateusza Morawieckiego z pandemią COVID-19.

Respondentom ośrodka zostało zadanie pytanie: „Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce?”.

REKLAMA

Pozytywną opinię wyraziło 65 proc. ankietowanych przez CBOS (w tym 20 proc. zaznaczyło opcję „zdecydowanie dobrze”, 45 proc. – „raczej dobrze”), co jednak oznacza spadek o 5 pkt. proc. w stosunku do sondażu z przełomu maja i czerwca. Wówczas 22 proc. ankietowanych uznało działania rządu za zdecydowanie dobre, natomiast 48 proc. za raczej dobre.

Negatywnie o skuteczności walki ekipy PiS z COVID-19 wypowiedziało się z kolei 29 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 4 pkt. proc. Obecnie decyzje podejmowane przez ekipę Morawieckiego za raczej złe uznaje 19 proc., zaś za zdecydowanie złe 10 proc. badanych. W poprzednim sondażu było to odpowiednio 17 i 8 proc. opinii.

Natomiast 6 proc. ankietowanych – o 1 pkt proc. więcej niż poprzednio – nie potrafiło sprecyzować swojego zdania.

REKLAMA

CBOS w podsumowaniu stwierdził, że wyniki sondażu dowodzą, że „w ostatnich tygodniach pogorszyły się opinie o skuteczności działań rządu w walce z epidemią. Nadal jednak dominuje pogląd, że obecny gabinet dobrze radzi sobie w tym zakresie”.